Tháng Bảy 22, 2024
Mục lục
Mục lục

Huỳnh GiaVới một mạng các máy tính sử dụng Windows 7, người dùng có thể dễ dàng chia sẻ file và máy in qua mạng thông qua tính năng HomeGroups. Tuy nhiên trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách thiết lập một mạng để chia sẻ các file và máy in với Mac.

Thiết lập Windows 7 để chia sẻ máy in

Windows có thể chia sẻ máy in với các PC khác trên mạng để bất cứ máy tính nào trong mạng đều có thể kết nối đến máy in (chỉ cần nó được bật). Đây là cách thiết lập tính năng chia sẻ này trong Windows 7.

Mở cửa sổ Devices and Printers từ menu Start, kích đúp vào máy in của bạn. Chọn Customize your printer và kích tab Sharing trong cửa sổ sau đó. Chọn hộp kiểm Share this printer.

Trừ khi bạn đang kết nối với một cụm các máy tính PC giống nhau, bằng không hãy bỏ qua tùy chọn download driver máy in bổ sung trên hệ thống host này. Công việc này có thể thực hiện rất đơn giản và nhanh trên máy khách. Phê chuẩn các tùy chọn và đóng cửa sổ Properties.

Thiết lập Windows 7 để chia sẻ và kết nối file

Windows 7 cho phép bạn chia sẻ file thông qua việc kết hợp các thư mục chia sẻ của nó và sự lựa chọn thủ công. Nếu muốn chia sẻ file với bất cứ ai trong mạng của mình, bạn chỉ cần di chuyển chúng đến vị trí chia sẻ bên trong bất cứ Libraries nào trong panel bên trái của cửa sổ.

Bạn cũng có thể chia sẻ các file và thư mục ở bất cứ nơi nào chúng cư trú. Khi đó, chọn một mục cần chia sẻ, chọn menu Share with ở phía trên cửa sổ. Chọn Homegroup (Read) để cho phép mọi người trong mạng gia đình của bạn có thể mở nhưng không thể thay đổi nội dung các file. Chọn Homegroup (Read/Write) để cho phép mọi người có thể mở và chỉnh sửa file.

Chọn Specific people nếu bạn muốn hạn chế sự truy cập đối với một số tài khoản người dùng nào đó. Nếu chưa tạo các tài khoản từ trước, bạn cần tạo một đăng nhập mới và mật khẩu cho những người có thể truy cập file đó. Vào User Accounts and Family Safety trong Control Panel, sau đó kích Add or remove user accounts. Kích chọn Create a new account.

Thực hiện theo hướng dẫn để tạo một Standard user, chọn account, kích Create a password. Lúc này nếu bạn muốn chia sẻ với một số người cụ thể, kích mũi tên sổ xuống và add tài khoản mới vào danh sách.

Tiếp đến, kết nối tới file. Nếu bạn nằm trong cùng HomeGroup với các máy tính Windows 7 khác, chỉ cần mở cửa sổ mới và quan sát trong vùng Homegroup phía bên trái, chọn PC và duyệt đến thư viện chia sẻ bên trong nó.

Nếu PC khác không được kết nối thông qua Windows 7 HomeGroup, bạn có thể duyệt qua tab Network để tìm nó.

Chia sẻ file giữa Mac OS X và Windows 7

Máy tính Mac OS X có thể chia sẻ hoặc nhận các file chia sẻ từ Windows 7. Để thực hiện được điều này, chúng ta cần thực hiện thêm một số bước trên máy tính OS X. Mở Network System Preference, kích kết nối mạng trên panel bên trái và nhấn Advanced.

Kích tab WINS, đánh tên workgroup của máy tính Windows 7 và kích OK. Kích Apply.

Trên máy tính Windows 7, nếu máy Mac không xuất hiện trong vùng Network, đánh tên máy tính của Mac vào trình duyệt file của Windows.

Cho ví dụ, máy Mac có tên “Felix“, thì bạn hãy đánh \\Felix. Nhập vào username và password để kết nối file. Bên cạnh đó bạn có thể duyệt các file Windows 7 được chia sẻ trong OS X.

Trên Mac, vào Finder, chọn Go: Connect to Server và nhập vào đường dẫn file SMB của máy tính Windows. Cho ví dụ, máy tính Windows 7 có tên SLOTH, do đó hãy đánh smb://SLOTH.

Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu để kết thúc kết nối. Mạng đa hệ điều hành của bạn sẽ này sẽ được thiết lập.

Chia sẻ máy in trên Windows 7

Máy tính Mac OS X có thể sử dụng máy in được chia sẻ trên Windows như một PC khác có thể. Đây là cách sử dụng chuẩn LPD (Line Printer Daemon) để chia sẻ máy in.

Trên máy tính Windows 7, vào control panel, Programs, kích Turn Windows features on or off. Kích đúp Print and Document Services, và kích hoạt LPD Print Service. Kích OK.

Trên máy tính Mac OS X, mở Print & Fax System Preference. Kích biểu tượng dấu cộng để add máy in mới. Kích phải vào thanh công cụ và chọn Customize Toolbar.

Sáu đó kéo nút Advanced lên toolbar và kích Done. Kích Advanced, chọn kiểu LDB/LPR Host or Printer.

Nhập vào đường dẫn với tên PC và tên máy in. Trong bài, Windows 7 PC của chúng tôi có tên “SLOTH” và máy in có tên “EPSON_R1800“, vì vậy đường dẫn sẽ là lpd://SLOTH/EPSON_R1800.

Kích Select Printer Software trong menu Print Choosing và chọn máy in trong danh sách. Kích OKAdd.

Chia sẻ máy in trên Mac

Windows 7 cũng có thể kết nối với máy in trên Mac OS X qua mạng. Trên Mac, mở Sharing System Preference, kích Printer Sharing.

Chọn máy in của bạn. Trên máy tính Windows 7, kích Start, Devices and Printers, kích Add a printer. Kích máy in mà bạn muốn không được liệt kê.

Nhập vào đường dẫn đến máy Mac và máy in. Trong bài, máy Mac có tên “Felix” và máy in là “Epson Stylus Photo R1800”. Do đó chúng ta cần nhập \\Felix\Epson Stylus Photo R1800 và kích Next.

Thực hiện theo các hướng dẫn để kết thúc việc cài đặt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image