Tháng Bảy 25, 2024

Cách kích hoạt/vô hiệu hóa màn hình “Let’s finish setting up your device” trên Windows 11

0
Mục lục
Mục lục

Hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn cách kích hoạt hoặc vô hiệu hóa màn hình “Let’s finish setting up your device” cho tài khoản của bạn trong Windows 11.

Màn hình Let’s finish setting up your device là một SCOOBE (Second-Chance Out Of Box Experience) có thể hiển thị khi bạn đăng nhập để đề xuất các cách tận dụng tối đa Windows và hoàn tất thiết lập thiết bị này.

Bắt đầu với Windows 11 build 25309, Microsoft đang thử nghiệm SCOOBE với tên người dùng của bạn được đưa vào tiêu đề.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa “Let’s finish setting up your device” trong Settings

1. Mở Settings (Win + I).

2. Nhấn vào System ở bên trái và nhấp vào Notifications ở bên phải.

Mở System > Notifications
Mở System > Notifications

3. Thực hiện một trong các hành động sau tùy thuộc vào nội dung nào có sẵn cho cài đặt này:

  • Nhấp vào Additional settings để mở rộng nó và chọn (kích hoạt – mặc định) hoặc bỏ chọn (vô hiệu hóa) Suggest ways to get the most out of Windows and finish setting up this device tùy theo những gì bạn muốn.
Chọn hoặc bỏ chọn Suggest ways to get the most out of Windows and finish setting up this device
Chọn hoặc bỏ chọn Suggest ways to get the most out of Windows and finish setting up this device
  • Chọn (kích hoạt – mặc định) hoặc bỏ chọn (vô hiệu hóa) Offer suggestions on how I can set up my device theo ý muốn của bạn.
Chọn hoặc bỏ chọn Offer suggestions on how I can set up my device
Chọn hoặc bỏ chọn Offer suggestions on how I can set up my device

4. Bây giờ, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa “Let’s finish setting up your device” bằng file REG

1. Thực hiện bước 2 (kích hoạt) hoặc bước 3 (vô hiệu hóa) bên dưới theo ý muốn của bạn.

2. Để kích hoạt “Let’s finish setting up your device” (đây là thiết lập mặc định), tải xuống file REG bên dưới và chuyển sang bước 4.​

Enable_Lets_finish_setting_up_your_device.reg​

Nội dung file REG mang tính chất tham khảo:

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UserProfileEngagement]
"ScoobeSystemSettingEnabled"=dword:00000001

3. Để vô hiệu hóa “Let’s finish setting up your device”, tải xuống file REG bên dưới và chuyển sang bước 4.​

Disable_Lets_finish_setting_up_your_device.reg

Nội dung file REG mang tính chất tham khảo:

Code:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UserProfileEngagement]
"ScoobeSystemSettingEnabled"=dword:00000000

4. Lưu file .reg vào desktop của bạn.

5. Nhấp đúp chuột vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất nó.

6. Khi được nhắc, hãy nhấn vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt việc hợp nhất.

7. Bây giờ, bạn có thể xóa file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image