Tháng Bảy 20, 2024
Mục lục
Mục lục

Đôi khi, những bức ảnh do chúng ta chụp có thể có thể cần biến hóa một chút để thúc đẩy sự sáng tạo. Những gì chúng ta thấy trong đời thực không phải lúc nào cũng chuyển tải được qua máy ảnh. Nhưng may mắn thay, phần mềm chỉnh sửa có thể giúp bạn tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật thú vị hơn.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách thêm hiệu ứng vũng nước vào hình ảnh bằng Photoshop.

Tải bản đồ vũng nước ở đâu?

Để tạo vũng nước trong Photoshop từ đầu, bạn cần phải tìm kiếm trực tuyến các nội dung đồ họa 3D này. May mắn thay, có rất nhiều tùy chọn có sẵn trực tuyến miễn phí.

Nếu muốn làm theo hướng dẫn, bạn có thể tải xuống bản đồ vũng nước mà bài viết đã sử dụng tại GraphicsCrate.

Bạn có thể tải xuống hình ảnh chính mà bài viết sẽ sử dụng tại Pexels.

Bước 1: Tạo Vanishing Point

Trong bước đầu tiên, bạn sẽ tạo một Vanishing Point (điểm mà tất cả các đường song song trong một mặt phẳng có vẻ (như) gặp nhau về phối cảnh) trong Photoshop để đặt bản đồ vũng nước. Sau đó, bạn sẽ sắp xếp nhiều phiên bản của bản đồ vũng nước để lấp đầy phần lớn con đường trong hình ảnh chính về ngôi làng.

1. Với hình ảnh chính được load vào Photoshop, hãy tạo một layer mới.

Tạo một layer mới
Tạo một layer mới

2. Đi tới Filter > Vanishing Point.

Tạo Vanishing Point
Tạo Vanishing Point

3. Chọn công cụ Create Plane Tool (sẽ được kích hoạt theo mặc định).

Chọn công cụ Create Plane Tool
Chọn công cụ Create Plane Tool

4. Tạo 4 điểm sẽ đóng vai trò là một mặt phẳng, như được hiển thị.

Tạo mặt phẳng
Tạo mặt phẳng

5. Điều chỉnh các điểm sao cho chúng bao phủ toàn bộ diện tích của con đường giữa các tòa nhà. Nhấn OK.

Điều chỉnh mặt phẳng
Điều chỉnh mặt phẳng

6. Chuyển đến file bản đồ vũng nước. Nhấn Ctrl + A để chọn hình ảnh. Sau đó nhấn Ctrl + C để sao chép nó.

Đi tới file bản đồ vũng nước
Đi tới file bản đồ vũng nước

7. Trở lại hình ảnh ngôi làng. Đi tới Filter > Vanishing Point. Mặt phẳng tương tự bạn đã tạo sẽ xuất hiện.

Tạo lại Vanishing Point
Tạo lại Vanishing Point

8. Nhấn Ctrl + V để dán bản đồ vũng nước vào vùng lưới.

Dán bản đồ vũng nước
Dán bản đồ vũng nước

9. Dùng chuột kéo hình ảnh để nó phù hợp với lưới như được hiển thị. Không cần phải chính xác.

Sắp xếp bản đồ vũng nước
Sắp xếp bản đồ vũng nước

10. Nhấn Ctrl + T để chọn công cụ Transform. Sử dụng các handle, điều chỉnh bản đồ đầu tiên để các vũng nước có kích thước mong muốn. Bạn cũng có thể kéo bản đồ để định vị nó ở foreground, như được hiển thị.

Công cụ Transform
Công cụ Transform

11. Nhấn OK hoặc Enter. Bạn sẽ được quay lại màn hình chính trong Photoshop.

Nhấn OK
Nhấn OK

Lưu ý rằng các bản đồ vũng nước nhỏ hơn có thể yêu cầu sao chép ở bước 10. Nếu đúng như vậy, bạn chỉ cần nhấn phím Alt để sao chép bản đồ vũng nước và sau đó bạn có thể sắp xếp nó ở bất kỳ đâu trên mặt phẳng 3D. Quá trình này có thể được lặp lại cho đến khi toàn bộ khung hình đầy.

Bạn cũng có thể thu nhỏ bản đồ vũng nước của mình và tạo nhiều bản sao để làm cho các vũng nhỏ hơn. Kết quả cuối cùng phụ thuộc vào sự sáng tạo của bạn.

Bước 2: Lưu bản đồ vũng nước

Trong bước thứ hai, ban sẽ cần tạo một layer điều chỉnh Solid Color màu đen cũng như một lớp Curves để tăng cường thêm vẻ ngoài của các vũng nước. Sau đó, tạo Alpha Map trong Channels để lưu bản đồ vũng nước làm lựa chọn để sử dụng sau này trong bước tiếp theo.

1. Với layer Background được chọn, hãy tạo một layer điều chỉnh Solid Color.

Layer điều chỉnh Solid Color
Layer điều chỉnh Solid Color

2. Chọn màu đen trong menu Color Picker và nhấn OK.

Chọn màu đen
Chọn màu đen

3. Với layer trên cùng được chọn, tạo một layer điều chỉnh Curves.

Layer điều chỉnh Curves
Layer điều chỉnh Curves

4. Di chuyển thanh trượt White sang trái cho đến khi các vũng nước gần như có màu trắng. Sử dụng Histogram làm tham chiếu.

Di chuyển thanh trượt bên phải
Di chuyển thanh trượt bên phải

5. Chọn layer trên cùng và nhấp chuột vào layer Color Fill để chọn 3 layer trên cùng. Nhấn Ctrl + G để nhóm chúng vào một thư mục.

Nhóm layer
Nhóm layer

6. Nhấp đúp vào tên layer Folder và đổi tên nó là Map.

Đặt tên cho layer bản đồ
Đặt tên cho layer bản đồ

7. Chuyển đến tab Channels.

Tab Channels
Tab Channels

8. Nhấn Ctrl + Nhấp vào kênh RGB để thực hiện lựa chọn. Thao tác này sẽ dùng để chọn các vùng sáng nhất của bản đồ vũng nước.

Chọn kênh RGB
Chọn kênh RGB

9. Nhấp vào biểu tượng Mask ở góc dưới cùng bên phải của Photoshop để tạo Alpha Mask.

Tạo Alpha Mask
Tạo Alpha Mask

10. Chọn tab Layers.

Tab Layers
Tab Layers

11. Nhấn Ctrl + D để bỏ chọn bản đồ vũng nước.

Bỏ chọn bản đồ
Bỏ chọn bản đồ

12. Tắt Map folder để chỉ hiển thị hình ảnh gốc.

Tắt Map folder
Tắt Map folder

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để chuyển sang tạo các vũng nước thực sự.

Bước 3: Tạo vũng nước

Trong bước này, ta sẽ lựa chọn nhanh con đường một lần nữa bằng cách sử dụng công cụ Polygonal Lasso. Sau đó, nhân đôi layer Background, đảo ngược nó để tạo các vũng nước và hình ảnh phản chiếu từ các tòa nhà. Sau đó, load vùng chọn Alpha map đã lưu trước đó và tạo một mask với nó.

1. Chọn công cụ Polygonal Lasso.

Công cụ Polygonal Lasso
Công cụ Polygonal Lasso

2. Tạo các điểm xung quanh toàn bộ con đường để tạo vùng chọn cho nó. Đảm bảo đóng vùng chọn bằng cách nhấp vào điểm đầu tiên ở cuối.

Tạo vùng chọn
Tạo vùng chọn

3. Nhân đôi layer Background và vùng chọn của nó bằng cách kéo nó xuống biểu tượng Create New layer (+).

Nhân đôi Background và vùng chọn
Nhân đôi Background và vùng chọn

4. Nhấp vào biểu tượng Mask ở góc dưới cùng bên phải trong Photoshop.

Tạo mask
Tạo mask

5. Nhấp đúp vào tên Background copy. Đặt tên cho layer bản sao là Reflection.

Đặt tên cho layer bản sao là Reflection
Đặt tên cho layer bản sao là Reflection

6. Nhấp vào biểu tượng chuỗi để hủy liên kết mask của layer Reflection.

Hủy liên kết mask của layer Reflection
Hủy liên kết mask của layer Reflection

7. Nhấn Ctrl + T để chọn công cụ Transform.

Chọn công cụ Transform
Chọn công cụ Transform

8. Nhấp chuột phải vào hình ảnh và chọn Flip Vertical.

Chọn Flip Vertical
Chọn Flip Vertical

9. Sử dụng chuột để điều chỉnh hình ảnh sao cho các cửa ở xa phản chiếu với nhau. Sau đó nhấn Enter hoặc dấu kiểm ở trên cùng.

Điều chỉnh hình ảnh
Điều chỉnh hình ảnh

10. Với layer Reflection được chọn, nhấn Ctrl + G để nhóm layer.

Nhóm layer
Nhóm layer

11. Đi tới Select > Load Selection.

Đi tới Select > Load Selection
Đi tới Select > Load Selection

12. Chọn Alpha 1 và nhấn OK.

Chọn Alpha 1
Chọn Alpha 1

13. Nhấp vào biểu tượng Mask.

Nhấp vào biểu tượng Mask
Nhấp vào biểu tượng Mask

14. Đặt tên cho thư mục mới là Puddles.

Đặt tên cho thư mục mới là Puddles
Đặt tên cho thư mục mới là Puddles

Ta vừa tạo các vũng nước cơ bản. Bạn sẽ nhận thấy rằng có một vài vũng nước chồng lên nhau đi kèm với một số loài thực vật và các khu vực khác mà bạn có thể không muốn có vũng nước đó. Ta sẽ ẩn những khu vực rắc rối này trong bước tiếp theo.

Bước 4: Tinh chỉnh các vũng nước

Thoạt nhìn, các vũng nước có vẻ gần đã rất ổn. Nhưng trong bước này, ta sẽ thêm một Gradient Map để các màu phản chiếu có một số thuộc tính màu giống như mặt đất. Ta cũng sẽ thêm hiệu ứng mờ cho các vũng nước, làm sáng chúng và thêm một số Vibrance để làm nổi bật màu sắc hơn một chút.

1. Mở Puddles Folder và chọn layer Reflection. Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map.

Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map
Tạo một layer điều chỉnh Gradient Map

2. Nhấp đúp vào Gradient Map để mở trình chỉnh sửa Gradient.

Nhấp đúp vào Gradient Map
Nhấp đúp vào Gradient Map

3. Nhấp vào hộp bên phải và chọn Color. Sau đó, chọn một phần sáng hơn của vỉa hè. Sau đó nhấn OK.

Chọn Color
Chọn Color

4. Lặp lại quy trình cho hộp bên trái. Nhưng lần này, hãy chọn một phần tối hơn của vỉa hè. Nhấn OK để đóng các hộp thoại.

Nhấn OK
Nhấn OK

5. Giảm Opacity để thêm một chút màu trở lại các vũng nước. Ví dụ đã giảm nó xuống 20%.

Giảm Opacity
Giảm Opacity

6. Với Gradient Map được chọn, hãy tạo một layer điều chỉnh Curves khác.

Tạo một layer điều chỉnh Curves
Tạo một layer điều chỉnh Curves

7. Di chuyển handle bên phải sang bên trái để làm sáng các vũng nước như hình minh họa.

 Di chuyển handle bên phải sang bên trái
Di chuyển handle bên phải sang bên trái

8. Chọn layer Reflections. Nhấp chuột phải và chọn Convert to Smart Object.

Chọn Convert to Smart Object
Chọn Convert to Smart Object

9. Đi tới Filter > Blur Gallery > Path Blur.

Đi tới Filter > Blur Gallery > Path Blur
Đi tới Filter > Blur Gallery > Path Blur

10. Kéo mũi tên để nó trỏ xuống như được hiển thị.

Kéo mũi tên
Kéo mũi tên

11. Thay đổi Speed thành 100%Taper thành 20%. Nhấn OK.

Thay đổi Speed thành 100% và Taper thành 20%
Thay đổi Speed thành 100% và Taper thành 20%

12. Chọn layer Curves trong Puddles Folder. Tạo một layer điều chỉnh Vibrance.

Tạo một layer điều chỉnh Vibrance
Tạo một layer điều chỉnh Vibrance

13. Tăng Vibrance để làm nổi bật màu sắc trong vũng nước. Ví dụ đã chọn +85.

Tăng Vibrance
Tăng Vibrance

14. Nhấp vào layer mask Puddles.

Nhấp vào layer mask Puddles
Nhấp vào layer mask Puddles

15. Nhấn B cho công cụ Brush. Sau đó, chọn một Brush tròn mềm từ menu brush ở trên cùng.

Chọn một Brush
Chọn một Brush

16. Chuyển đổi các phím DX để làm cho màu Foreground là màu đen.

Làm cho màu Foreground là màu đen
Làm cho màu Foreground là màu đen

17. Quét sạch các vũng nước trên cây và những vùng trông không tự nhiên khác. Nếu bạn chưa quen thuộc, Quantrimang.com có hướng dẫn cho người mới bắt đầu với công cụ Brush.

Loại bỏ vũng nước ở những nơi trông không tự nhiên
Loại bỏ vũng nước ở những nơi trông không tự nhiên

Bài viết đã thực hiện một số điều chỉnh để tinh chỉnh giao diện của các vũng nước. Đương nhiên, có rất nhiều tùy chọn khác trong Photoshop nếu bạn muốn thực hiện các bước sáng tạo hơn nữa.

Trước:

Hình ảnh ban đầu
Hình ảnh ban đầu

Sau:

Hình ảnh sau khi thêm hiệu ứng
Hình ảnh sau khi thêm hiệu ứng

Để nâng cao hơn nữa hình ảnh của mình, bạn có thể sử dụng một bộ công cụ miễn phí của bên thứ ba từ NIK Collection.

Hy vọng rằng bạn đã tìm được niềm vui khi tạo vũng nước từ đầu trong Photoshop.

Mặc dù đây là một trong những hướng dẫn nâng cao, nhưng bạn sẽ thấy rằng chỉ cần thực hành một chút, các bước này hoàn toàn có thể thực hiện được trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy thử với một trong những hình ảnh của riêng bạn!

Chúc bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

CAPTCHA ImageChange Image